Мектеп миссиясы: Білім алушылардың бойында қазіргі заманға сай бәсекеге қабілетті, өмірдің түрлі жағдаяттарында шешім таба білетін ұжымда жұмыс істей алатын, өз – өзімен үйлесімді өмір сүре алатын рухы биік, жоғары мәдениетті, білімді, рухани тұлға қалыптастыру.